Pohornická
krajina

Čím je
POHO
dnes?

Pohornickou krajinou, zkráceně POHO, nazýváme transformační program pro část území mezi městy Havířov, Karviná a Orlová. Na tomto území, v minulosti silně ovlivněném těžbou uhlí jsou dnes poslední činné doly, které čeká uzavření.


Krok, který ovlivní nejen krajinný ráz, ale doslova život v celém regionu, nabízí zároveň širokou paletu možností, jak s tímto vzácným územním celkem dále naložit tak, aby z něj lidé mohli mít v budoucnu radost a užitek. Proto vznikl z podnětu Moravskoslezského kraje a aktérů zde působících transformační program POHO2030, který vychází z Koncepce rozvoje Pohornické krajiny Karvinska.


Koordinátorem celého transformačního programu POHO2030 je krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID).


www.msid.cz

POHO
v roce 2030

…je územím, které po období strádání díky koncepčnímu přístupu opět zažívá rozmach. Stává se kolébkou technologického pokroku se silným zázemím pro výzkum a vývoj.


Je energeticky soběstačné, propojené chytrou sítí s virtuálním řízením. Je místem, kde se uplatňuje zcela nový, moderní pohled na svět a aplikují se postupy zajišťující minimální vliv člověka na klima. Ekologie je zde integrována do všech rozvojových aktivit. POHO 2030 je inspirací a unikátním modelem dobrého příkladu přeměny krajiny pro celý svět.


Na tomto území, v minulosti silně ovlivněném těžbou uhlí jdou dnes poslední činné doly, které čeká uzavření.


SE STANE UZEMÍM…

POHYBU

bez bariér a nebezpečí, přístupné lidem, nabízející příjemnou cestu z města za pohybem, aktivitou, poznáváním a novými zážitky. Území neustálé transformace.

CHYTRÝCH ŘEŠENÍ

přitažlivé pro kreativce a inovátory z celého světa, poskytující prostor pro zkoumání a experimenty. Území aplikující pokrok a vstřícné ke sdílení informací, myšlenek a nápadů nejen za účelem rozvoje nových ekonomických aktivit.

NOVÝCH ŘEŠENÍ

podporující energeticky nenáročné bez uhlíkové technologie, chytře využívající obnovitelné zdroje. Území, které efektivně a ekologicky nakládá s vlastními zdroji a nabíjí životní energií své obyvatele.

Koncepce
pohornické
krajiny

Autorem Koncepce rozvoje Pohornické krajiny Karvinska je společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID). Jejím cílem je do roku 2030 proměnit Pohornickou krajinu Karvinska na prosperující území s pestrým a udržitelným životem. Současný stav vnímáme jako výchozí bod pro rozvoj, kterým bude zpřístupnění a zatraktivnění krajiny lidem a novým nápadům. Území chceme rozvíjet v souladu s novými trendy směřujícími ke klimatické neutralitě a udržitelnosti.

Na zpracování vize přeměny Pohornické krajiny se ve spolupráci s MSID podílelo přes 30 renomovaných odborníků napříč různými obory. Výsledkem jejich několikaměsíční práce a mnoha terénních šetření je ucelený a komplexní soubor konkrétních analýz a návrhů.


19 multidisciplinárních analýz


Stáhnout celou koncepci

10 NÁVRHOVÝCH SCHÉMAT


Stáhnout všechna schémata

5 PRIORITNÍCH OBLASTÍ


Stáhnout dokument

1 manuál tvorby


Manuál ke stažení