Cyklostezky, cyklotrasy, pěší turistika v pohornické krajině

Tématem roku 2020 je rozvíjení koncepce prostupnosti zájmové lokality. Vytyčení a realizace cyklostezek, cyklotras a pěších tras v této lokalitě je jedním z mnoha plánovaných projektů pro střednědobý a dlouhodobý výhled v této oblasti s cílem oživit a zpřístupnit tuto lokalitu do budoucnosti.

Staňte se partnerem tohoto projektu

Kontaktujte nás

Co chceme vytvořit?

Tématem roku 2020 je rozvíjení koncepce prostupnosti zájmové lokality. Vytyčení a realizace cyklostezek, cyklotras a pěších tras v této lokalitě je jedním z mnoha plánovaných projektů pro střednědobý a dlouhodobý výhled v této oblasti s cílem oživit a zpřístupnit tuto lokalitu do budoucnosti. V současné době jsou ve fázi zpracování investiční záměry, jejichž cílem je navázat na koncepci prostupnosti Pohornické krajiny pro cyklodopravu a pěší turistiku z roku 2019. Celková délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras je odhadována na cca 90 km.

 

Cíle investičních záměrů: 

 • Vytyčení a schválení cyklotras a případné výstavby nových úseků cyklostezek
 • Koordinace jednotlivých projektů cyklostezek v lokalitě POHO2030 a navazujících lokalit regionu (integrace pod POHO2030), výběr optimálního trasování cyklotras a cyklostezek v území na úrovni předprojektové dokumentace
 • Zpřístupnění, propojení, zatraktivnění lokality POHO2030 a navazujících lokalit regionu, turistický a ekonomický rozvoj, udržitelnost oblasti, oživení přeshraniční turistiky
 • Příprava podkladů pro zajištění zdrojů financování pro předprojektovou a projektovou přípravu a samotnou realizaci cyklotras a cyklostezek

 

Pro orientaci cyklistů se předpokládá ve vybraných místech zřídit mapové sestavy. Navržená místa pro osazení map:

 • Šikmý kostel
 • Golf Lipiny
 • Karvinské moře
 • Orlová-Město, náměstí
 • Dinopark
 • Doubrava, zámek
 • Orlová, Lutyně u nemocnice
 • Kozinec
 • Fryštát, zámecký park
 • Darkov, lázně
 • Havířov, žel. stanice (v případě napojení Energostezky)

 

 

Co je potřeba změnit?

V rámci zajištění propojení pohornické krajiny s okolím je žádoucí zajistit zejména bezpečné přechody pro chodce a cyklisty. Z hlediska pěší a cyklistické dopravy je oblast obtížně prostupná, chybějí zde bezpečné přístupové komunikace od hlavních sídel i přestupních uzlů, chybí značené pěší a cyklistické trasy i příslušný mobiliář.

 

Jak to pomůže regionu?

Tyto trasy v Pohornické krajině budou navazovat na stávající i plánované projekty či záměry v zájmových územích Havířova, Karviné, Orlové, Doubravy, s přesahem do regionu Žermanické a Těrlické přehrady, a dále na dostupné plány související přímo či nepřímo s touto oblastí, včetně přeshraniční spolupráce s Polskem.

 

S kým spolupracujeme?

Probíhá úzká spolupráce s partnery memoranda, tedy municipalitami (Karviná, Havířov, Orlová,  Doubrava, Horní Suchá, Stonava, svazek obcí SMOOK), společnostmi Asental Land, OKD, PKP CARGO INTERNATIONAL, Veolia ČR a dalšími důležitými partnery jako Klub českých turistů, atd.

 

Jaký je plán?

11/2020: dokončení pracovní verze investičních záměrů a zahájení projednání s dotčenými subjekty

06/2021: finální výstup investičních záměrů včetně projednání

 

Investiční záměry budou sloužit jako podklad pro jednotlivé obce v zájmové oblasti, a to pro zahájení prací na projektové přípravě.

Staňte se partnerem tohoto projektu

Chcete se stát partnerem tohoto projektu?


Kontaktujte nás