Industriální park Lazy

Industriální park Lazy je koncipován jako udržitelný a ohleduplný k životnímu prostředí.

Staňte se partnerem tohoto projektu

Kontaktujte nás

Nabízí prostor primárně pro průmysl ze segmentu cirkulární ekonomiky nebo o pro firmy, které přinesou do regionu nové pracovní příležitosti s přidanou hodnotou, což posílí celkový ekonomický rozvoj Karvinska. Projekt by mohl zvýšit kumulaci firem na jednom místě, což by přineslo pro dané území určité logistické území.

 

Plocha: 63 ha
Typ: rekultivovaná území
Hlavní využití: cirkulární ekonomika, energetika, výzkum a vývoj, zelené investice, pracovní příležitost s přidanou hodnotou
Železnice: v území
Dálnice: D1 (12 km)

 

Proběhla studie proveditelnosti za podpory Moravskoslezského kraje.

Staňte se partnerem tohoto projektu

Chcete se stát partnerem tohoto projektu?


Kontaktujte nás