Industriální park Jan Karel

Industriální park je koncipován jako udržitelný a ohleduplný k životnímu prostředí. Jedná se o bývalý důl ČSA.

Staňte se partnerem tohoto projektu

Kontaktujte nás

Realizaci moderního industriálního parku nabízí prostor pro segment energetiky, IT a podpory malého a středního podnikání. Areál je postaven na koncepci modro-zelené infrastruktury, zahrnující plochy funkční zeleně a systém hospodaření s dešťovými vodami. Dále bude řešeno silniční i železniční napojení areálu. Součástí parku Jan Karel je provoz teplárny, který po ukončení činnosti v roce 2023 rovněž projde kompletní transformací.

 

Plocha: 19 ha
Typ: rekultivovaná území
Hlavní využití: IT, energetika, výzkum a vývoj, zelené investice
Železnice: v území
Dálnice: D1 (12 km)

 

Právě probíhá studie proveditelnosti za podpory Moravskoslezského kraje.

Staňte se partnerem tohoto projektu

Chcete se stát partnerem tohoto projektu?


Kontaktujte nás