Industriální park Lazy

Industriální park Lazy je koncipován jako udržitelný a ohleduplný k životnímu prostředí.

Staňte se partnerem tohoto projektu

Kontaktujte nás

Nabízí prostor primárně pro průmysl ze segmentu cirkulární ekonomiky – recyklaci a vývoj řešení pro nahrazení jednorázových materiálů a výrobků. Díky tomu bude
podpořen vznik žádaných inovačních společeností v regionu. Kumulací firem do jednoho areálu dojde ke snížení nákladů na logistiku a skladování.

 

Plocha: 63 ha
Typ: rekultivovaná území
Hlavní využití: cirkulární ekonomika, energetika, výzkum a vývoj, zelené investice
Železnice: v území
Dálnice: D1 (12 km)

 

Právě probíhá studie proveditelnosti za podpory Moravskoslezského kraje.

Staňte se partnerem tohoto projektu

Chcete se stát partnerem tohoto projektu?


Kontaktujte nás