Kulturně vzdělávací park POHO – doly Gabriela a Barbora

Doly Gabriela a Barbora patří v území POHO k nejstarším zachovalým připomínkám historie hornictví. V oblasti dolu Barbora a Gabriela se nachází technické památky (těžební věže, kompresorovna, dílna), které zatím nejsou využívány a zbytečně chátrají.

Staňte se partnerem tohoto projektu

Kontaktujte nás

Co chceme vytvořit?

Doly Gabriela a Barbora patří v území POHO k nejstarším zachovalým připomínkám historie hornictví. V oblasti dolu Barbora a Gabriela se nachází technické památky (těžební věže, kompresorovna, dílna), které zatím nejsou využívány a zbytečně chátrají. Cílem projektu je propojit oba areály dolů v jeden kulturně-vzdělávací park. Objekty samotné mohou sloužit jako rozsáhlá expozice hornictví na Karvinsku zprostředkovaná částečně formou virtuální reality. Zároveň zde může probíhat kulturní program a nově vybudovaný areál se může stát novým kulturním centrem regionu. Oba areály propojí zážitkový park s naučnou stezkou, řadou atrakcí motivovaných životem horníků a těžbou uhlí. Venkovní prostor bude uzpůsoben tak, aby umožnil pořádání outdoorových akcí jako jsou koncerty, festivaly, autokino a další události, které se stanou základem pravidelného kulturního života. Zajímavou možností je zpřístupnění areálu prostřednictvím kolejové vlečky vedoucí kolem dolu Barbora. Zde by mohlo vzniknout nástupiště pro Báňský expres, který by zajišťoval spojení s městy a dalšími lokalitami POHO2030.

 

Co je potřeba změnit?

Budova na Barboře již prošla rekonstrukcí včetně původní těžní věže, nicméně není upravena pro užívání ke kulturním účelům za účasti většího množství lidí. Bude potřeba dobudovat venkovní i vnitřní zázemí – zejména sociální zařízení, parkoviště, zpevněné plochy. Objekt musí také splňovat požadavky požární bezpečnosti. Objekty na dole Gabriela zatím zrekonstruovány nejsou. Zde bude potřeba provést kompletní rekonstrukci dle aktuálních standardů a citlivě vzhledem k historické hodnotě objektu. I zde bude potřeba vybudovat kompletně novou infrastrukturu, která bude odpovídat účelu budoucího využití.

 

Jak to pomůže regionu?

Využití areálů dolů ke vzdělávacím, zábavním nebo kulturním účelům je známo z řady jiných lokalit v Evropě. K nejznámějším patří třeba Severní Porýní – Vestfálsko, kde vznikly unikátní prostory v podobě Emsher Parku nebo Zollverein. Konverze těchto oblastí významně napomáhá zvýšení zájmu lidí o území, narůstá cestovní ruch, který vytváří další příležitosti pro místní podnikatele. Realizace takového projektu by mohla být z hlediska lokálních dopadu zásadní a přispěla by k vytvoření řady nových pracovních míst. Z širšího pohledu by se vybudovaný komplex zařadil mezi technické památky v kraji – zejména DOV a v rámci osy směrem do Polska (Slezské vojvodství), kde vznikají podobné projekty, by celá oblast nabízela řadu atraktivit svým rozsahem unikátní v celé Evropě.

 

S kým spolupracujeme?

O projektech diskutujeme zejména se státním podnikem DIAMO, který je vlastníkem objektu na dole Barbora a nově bude vlastníkem objektu také na dole Gabriela. O záměru jsme již informovali města Orlová a Karviná a spolupráci s městem Karviná považujeme za klíčovou. Kromě toho proběhla již řada dílčích setkání se zástupci kulturní sféry pro ověření zájmu realizovat v rámci pohornické krajiny své aktivity a odezva je velmi pozitivní.

 

Kolik to bude stát?

Odhadované náklady: 1 mld. Kč

 

Jaký je plán?

1. Úpravy objektů na Barboře (požární ochrana, vzduchotechnika, schodiště, sklepení, příjezdové cesty, parkoviště, nástupiště u vlakových kolejí) 2023 – 2025
2. Rekonstrukce objektů Gabriela – komplexní rekonstrukce objektu, venkovní plocha pro outdoorové akce, příjezdová komunikace + parkoviště, úpravy zeleně), 2023-2025
3. Propojení areálů – zážitková trasa + naučná stezka 2024-2026

Staňte se partnerem tohoto projektu

Chcete se stát partnerem tohoto projektu?


Kontaktujte nás