POHO Park – důl Gabriela

Projekt POHO Park usiluje o vybudování důstojného centra pohornické krajiny, které nabídne zázemí nejen návštěvníkům dolu Gabriela, ale také přilehlého kostela sv. Petra z Alkantary. Jedná se o strategický projekt Moravskoslezského kraje.

Staňte se partnerem tohoto projektu

Kontaktujte nás

Co chceme vytvořit?

 

Součástí areálu budou expozice staré hornické Karviné a vize budoucnosti regionu v podobě showroomu a zázemí pro návštěvníky a investory. V nově vybudovaném centru chceme atraktivní formou lidem ukázat, že to, co jsme krajině a vůbec tomuto regionu dlouhá léta v podobě miliard tun uhlí brali, chceme nyní vracet, a to s respektem k místu, ale s energií, která dá území nový směr. Těžiště celého projektu leží v rekonstrukci památkově chráněného objektu dolu Gabriela a jeho třech budov – kompresorovny a dvou těžních věží. Chceme vybudovat živé centrum, které bude nabízet služby v podobě restaurace, sdílených prostor pro pořádání nejrůznějších akcí a částečně také komerčně využívané prostory. Představujeme si něco jako transformační laboratoř, kde budou vznikat nové nápady a myšlenky, jak zdejší pohornickou krajinu dál rozvíjet. Výsledný areál bude splňovat nejpřísnější environmentální zásady – uhlíková neutralita, energetická koncepce (energeticky aktivní stavby), principy cirkulární výstavby, modrozelená infrastruktura, hospodaření s dešťovou vodou, biodiverzita, odpadové hospodářství, udržitelná mobilita, obnovitelné zdroje apod. Celý areál bude se sídelními celky – zejména městy Karviná, Orlová, Havířov a Ostrava propojen tak, aby byla zajištěna dlouhodobá udržitelnost mobility v území. Dokončené realizace by měly sloužit jako atraktor pro získávání zájmu nových investorů. Veškerá výstavba a provoz areálu nového kampusu bude v energeticky aktivním standardu a zápornou uhlíkovou stopou. Areál by tak měl také sloužit jako vzorový projekt, neboli příklad dobré praxe, a zvýšit tak zájem a informovanost o udržitelnosti a podnikání.

 

Projekt počítá i s proměnou širšího okolí. Poloha dolu Gabriela je naprosto unikátní, je ponořena v zeleni a při tom dobře dostupná. Je to skvělé místo  pro aktivní odpočinek i relaxaci třeba formou glampingu (relaxačních obytných objektů vnořených mezi stromy a propojených stezkou) nebo tzv. lesní pláží (písčitá pláž s koupacím biotopem dotovaným dešťovou vodou). Součástí revitalizace je i plánované propojení Gabriely s další významnou dominantou kostelem sv. Petra z Alkantary (Šikmý kostel) formou krajinného parku. Stezka mezi oběma objekty by měla nést řadu informací o minulosti území, měly by zde být i naznačeny původní ulice prostřednictvím výsadby stromů, umístěním artefaktů v krajině a podobně. Tuto část projektu chceme více otevřít veřejnosti, aby vznikala společným úsilím všech, které toto území zajímá.

 

Projekt počítá s propojením areálu s nově vybudovanými páteřními cyklostezkami, napojením na autobusovou dopravu a podporou sdílených služeb CAR SHARE a RIDE SHARE. Nedílnou součástí areálu bude zázemí pro cyklisty včetně nabíjecích stanic pro elektrokola. Zajímavou možností je zpřístupnění areálu prostřednictvím kolejové vlečky vedoucí kolem dolu Barbora. Zde by mohlo vzniknout nástupiště pro Báňský expres, který by zajišťoval spojení s městy a dalšími lokalitami POHO2030.

 

Jak to pomůže regionu?

 

Využití areálů dolů ke vzdělávacím, zábavním nebo kulturním účelům je známo z řady jiných lokalit v Evropě. K nejznámějším patří třeba Severní Porýní – Vestfálsko, kde vznikly unikátní prostory v podobě Emsher Parku nebo Zollverein. Konverze těchto oblastí významně napomáhá zvýšení zájmu lidí o území, narůstá cestovní ruch, který vytváří další příležitosti pro místní podnikatele. Realizace takového projektu by mohla být z hlediska lokálních dopadu zásadní a přispěla by k vytvoření řady nových pracovních míst. Z širšího pohledu by se vybudovaný komplex zařadil mezi technické památky v kraji – zejména DOV a v rámci osy směrem do Polska (Slezské vojvodství), kde vznikají podobné projekty, by celá oblast nabízela řadu atraktivit svým rozsahem unikátní v celé Evropě.

 

S kým spolupracujeme?

 

Projekt je připravován ve spolupráci majitele areálu dolu Gabriela a okolních pozemků společností DIAMO s.p. a investorem Moravskoslezským krajem. O projektu dále diskutujeme s majiteli okolních pozemků – Biskupství ostravsko-opavské a Asental Land, s.r.o., městy Karviná, Havířov a Orlová, s odborníky z oblastí krajinářské architektury, obnovy historických památek, revitalizace dolů nebo transformace brownfieldů a v neposlední řadě také s širokou veřejností. Hlavní diskuzní část je plánována na 4. čtvrtletí roku 2021.

 

Kolik to bude stát?

 

Odhadované náklady na první fázi revitalizace jsou 503 mil. Kč

 

Jaký je plán?

 

1. Diskuze s odbornou a laickou veřejností, municipalitami, vlastníky pozemků a sběr připomínek k vytvořené Vizi rozvoje dolu Gabriela a přilehlého okolí – Q4 2021

2. Architektonická a územní studie – 2022

3. Příprava projektové dokumentace a stavební řízení – 2022 – 2024

4. Rekonstrukce objektů Gabriela a přilehlého okolí – 2024 -2025

5. Zahájení provozu – 2026

 

Moravskoslezským kraj poskytl individuální dotaci pro předprojektovou studii strategického projektu POHO park Gabriela.

Staňte se partnerem tohoto projektu

Chcete se stát partnerem tohoto projektu?


Kontaktujte nás