Kozinec

Poklesová kotlina Kozinec, kde se nacházela obec Kozinec, se po zbourání zástavby z důvodu poklesů terénu po těžbě proměnila v malebné jezero, ke kterému se v létě chodí koupat nejen místní, ale i lidé z okolí.

Samotné jezero a přilehlé mokřadní plochy jsou přírodně cenné, a proto je žádoucí tyto hodnoty zachovat. Plochy mezi obcí a jezerem své optimální využití zatím hledají, avšak mají potenciál pro vznik komunitního prostoru sloužícího místním obyvatelům k odpočinku a setkávání. Aktuálně tedy LIFE COALA ve spolupráci s obcí pracuje na návrhu, který citlivě zakomponuje ovocný sad, lesopark a květinovou louku s vyhlídkovým místempropojí lokality stezkami a vhodným mobiliářem, čímž se rozšíří celá rekreační oblast kolem jezera. 

Základní info

Z Kozince vzniklo kouzelné jezero

Obec zmizela, ale zůstalo magické jezero plné možností

Původní obec se změnila v jezero, my chceme zachovat jeho krásu

Stav plochy

Částečně připaveno

V přípravě

Příprava dokončena

Chcete vědět více o projektu?

Kontaktujte nás

PARTNEŘI