„Z hlubiny země k nebeským výšinám.“

 

I takto by se ve zkratce dal popsat návrh konverze bývalého důlního komplexu dolu Gabriela na hvězdárnu a planetárium Gabriela. Základní myšlenkou projektu konverze bylo znovu zapojení místa do života lidí z blízkého i dalekého okolí.

 

Pozůstatky dolu Gabriela se skládají ze 3 samostatných objektů, hlavní haly s přístavbou a 2 těžních věží. Pro vytvoření objektu hvězdárny a planetária s výstavními prostory, restaurací a přednáškovými místnostmi byl zvolen objekt haly, který se vyznačuje unikátními industriálními rysy. Do prostoru samotné haly byl vložen objekt planetária s nejnovější 3D projekční technologií a také ochozy, které mohou být využity pro výstavy nebo jako vyhlídkové plošiny do okolí. Součástí objektu je i nová přístavba, kde je umístěná restaurace a přednáškové místnosti. Objekt haly a přístavby je možné v nutném případě funkčně oddělit tak, aby přístavba fungovala samostatně v době, kdy bude hala v chladných měsících uzavřena.

 

Důležitou součástí areálu Gabriely jsou dvě těžní věže. Každé z nich byla vyhrazena jiná specifická funkce. V obou věžích byly provedeny vestavby určené pro pohodlné využívání těchto prostor. Do jedné z věží bylo umístěno administrativní centrum objektu hvězdárny a planetária, a také informační centrum určené pro návštěvníky celé oblasti POHO2030. Druhá věž je určena pro vědecké pracovníky, pracující s teleskopy umístěnými na vrcholku každé z věží.

 

Důležitou součástí komplexu těchto 3 budov je také veřejný prostor, který se nachází mezi nimi a měl by je spojovat do jednoho celku. Dominantními prvky tohoto prostoru jsou zatravněné odpočinkové plochy s dřevěnými lávkami a umělé jezírko sloužící nejen jako možnost osvěžení v letních dnech, ale i jako prvek pro zachytávání dešťové vody v oblasti.

 

Smyslem projektu – konverze bývalého důlního komplexu dolu Gabriela, bylo vytvoření místa v oblasti nazývané jako POHO2030, které má potenciál stát se vítanou turistickou a vědeckou atraktivitou území a svou jedinečností přispět k oživení této, v minulosti,opuštěné lokality.

 

 


 

 

Název studentského projektu:

Hvězdárna a planetárium Gabriela

 

Jméno studenta:

Bc. Sebastian Capek

 

Jméno vedoucího práce:

Prof. Ing. arch. Petr Hrůša

doc. Ing. Martina Peřinková , Ph.D.

Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph.D.

 

 


Pozn. Jedná se o studentský návrh, který vznikl ve spolupráci s Katedrou architektury, VŠB TU Ostrava, Fakulty stavební v roce 2020. Smyslem spolupráce bylo aktivně zapojit studenty do vizualizace možné proměny území POHO2030, získat pohled mladé generace na možnosti využití bývalých důlních areálů pro potřeby současného člověka a společnosti. Všem zapojeným aktérům děkujeme.