Pohornická krajina Karvinska je rozmanitou krajinou, kde příroda vzkvétala dlouhá staletí, a kde byla nepřirozeným zásahem člověka narušena. Více než 200 let zde bylo téměř vše podřízené těžbě černého uhlí. V posledních letech však můžeme pozorovat návrat přírody v této oblasti k původnímu stavu – obrazu. Přerod z průmyslové oblasti má reflektovat i návrh konverze dolu Gabriela na skleník. Tento návrh pochází od Bc. Adély Balnerové, studentky Katedry architektury, Fakulta stavební VŠB TU Ostrava.

 

Samotný návrh mění areál bývalého dolu Gabriela na místo plné zeleně, kde dojde k vytvoření dvou skleníků. První skleník je využíván pro pěstování exotických druhů rostlin. Druhý skleník je pěstební a využívá pro pěstování moderní způsoby.

 

Součástí proměny areálu je i restaurace a výuková kuchyně pro pořádání různých kurzů.

 

 


 

 

Název studentského projektu:
Konverze bývalého dolu Gabriela na skleník

 

Jméno studenta:
Bc. Adéla Balnerová

 

Jméno vedoucího práce:
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
doc. Ing. Martina Peřinková , Ph.D.
Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.

 

 


Pozn. Jedná se o studentský návrh, který vznikl ve spolupráci s Katedrou architektury, VŠB TU Ostrava, Fakulty stavební v roce 2020. Smyslem spolupráce bylo aktivně zapojit studenty do vizualizace možné proměny území POHO2030, získat pohled mladé generace na možnosti využití bývalých důlních areálů pro potřeby současného člověka a společnosti. Všem zapojeným aktérům děkujeme.