Důl Gabriela ve světle páry v době Julese Verna a královny Viktorie. Prosím, žádná utopie, ale nápad studentky Bc. Jany Šustrové proměnit uzavřený a nevyužívaný důl Gabriela na Steampunkové muzeum.

Co to vlastně steampunk je? Jedná se o podžánr sci-fi nebo fantasy, který popisuje společnost a technologie založené na páře jako hlavním zdroji energie. Děj se odehrává převážně ve viktoriánské éře nebo v prostředí knih J. Vernea nebo H. G. Wellse. Díla, která se zde nacházejí, představují některé vynálezy, technologie nebo historické události, které neexistovaly nebo existovaly jindy a jinak. Nejvíce se mu daří v literatuře, ale i v módě nebo umění.

 

Studentka objekty bývalého dolu Gabriela konvertuje na Muzeum Steampunku, které nahrazuje stávající strojovnu. Do ní umisťuje hlavní část interaktivní steampunkové expozice a vytváří v ní i polopatro, díky kterému dochází k zdvojnásobení plochy expozice. V suterénu strojovny je vstup pro návštěvníky z veřejného prostoru, zázemí, depozitáře a druhá část expozice. Tato expozice na řešená metodou pokojů. Pokoje jsou vybaveny dobovým nábytkem, který je pro návštěvníky přístupný. Poslední částí strojovny je přístavba, do které studentka umístila administrativní zázemí muzea a současně vytvořila prostory i pro vznik restaurátorských dílen. Otvory, které se nachází v podlaze haly jsou využité pro vybudování schodiště a výtahů v tubusech. Tyto otvory v minulosti sloužili jako prostupy pro stroje.

 

Návrh plně využívá potenciál dvou těžních věží. Jižní těžní věž slouží jako restaurace s otevřenou kuchyní a do nově vybudovaného patra umísťuje studentka multifunkční prostor určený k pronájmům s možností vlastní kuchyně, baru a hygienického zázemí.

Severní těžní věž je řešena jako foyer, na kterou navazuje galerie v patře. V přízemí se nachází půjčovna kol, koloběžek a bruslí, která kapacitně odpovídá nově navrženým cyklostezkám.

 

Veřejný prostor, který vznikl mezi strojovnou a těžními věžemi je doplněn schodištěm, rampou a mostem, který slouží jako vyhlídka a současně i jako atrakce pro návštěvníky.

 

 


 

 

Název studentského projektu:
Konverze dolu Gabriela na Steampunkové muzeum

 

Jméno studenta:
Bc. Jana Šustrová

 

Jméno vedoucího práce:
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
doc. Ing. Martina Peřinková , Ph.D.
Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.

 

 


Pozn. Jedná se o studentský návrh, který vznikl ve spolupráci s Katedrou architektury, VŠB TU Ostrava, Fakulty stavební v roce 2020. Smyslem spolupráce bylo aktivně zapojit studenty do vizualizace možné proměny území POHO2030, získat pohled mladé generace na možnosti využití bývalých důlních areálů pro potřeby současného člověka a společnosti. Všem zapojeným aktérům děkujeme.