Novinky ENERGETIKA – téma kulatého stolu pro program POHO2030
Zpět

05. 11. 2020

ENERGETIKA – téma kulatého stolu pro program POHO2030

Včera, 4.11. proběhl online kulatý stůl zaměřený na téma koncepce energetiky programu POHO2030. Společným záměrem bylo představit směr rozvoje nové energetiky v oblasti zvané jako „Pohornická krajina Karvinska, POHO2030“.

 

Akce se zúčastnili zástupci společností ČSOB, a.s., ČSOB Advisory, a.s., Green Gas DPB, a.s., Veolia Energie ČR, a.s., Nano Energies a.s., Svaz moderní energetiky, z.s., Institut cirkulární ekonomiky, z.ú. a Moravskoslezský kraj.

 

Všichni představili konkrétní témata realizace spolupráce, možnosti financování, přechod energetiky z principu spalování fosilních paliv na obnovitelné zdroje, oblast komunitní energetiky nebo efektivní nakládání s odpady a potvrdili záměr podílet se na energetických projektech v POHO2030.

 

Tato akce je pro nás krokem k zahájení spolupráce jak s partnery, kteří jsou již v území aktivní, tak k příchodu nových směrů, firem a investorů, jenž by se mohli podílet na úspěšné transformaci celé oblasti.

PARTNEŘI