...krajina dechberoucí

...který probudí kus mne zpátky k životu

POHO 2030 představuje území, které po období strádání díky koncepčnímu přístupu opět zažívá rozmach. Stává se kolébkou technologického pokroku se silným zázemím pro výzkum a vývoj.

Je to místo energeticky soběstačné, propojené chytrou sítí s virtuálním řízením. Místo, kde se aplikují postupy s minimálním vlivem člověka na klima a ekologii, a tím se z POHO 2030 stává unikátní model, jenž je inspirací k přeměně podobných míst po celém světě.

Poho2030 se stane územím...

Pohybu

bez bariér a nebezpečí, přístupné lidem, nabízející příjemnou cestu z města za pohybem, aktivitou, poznáváním a novými zážitky. Území neustálé transformace.

Chytrých řešení

přitažlivých pro kreativce a inovátory z celého světa, poskytujících prostor pro výzkum a rozličné experimenty. Území vstřícné ke sdílení informací, myšlenek a nápadů nejen za účelem rozvoje nových ekonomik.

Nových řešení

podporujících energeticky nenáročné bezuhlíkové technologie, chytře využívajících obnovitelné zdroje. Území, které efektivně a ekologicky nakládá s vlastními zdroji a nabíjí životní energií zdejší obyvatele i návštěvníky.

HARMONOGRAM

Časová osa vize programu POHO2030

0. Etapa

2018

2019

01

Vstupní analýza

02

Návrh koncepce

1. Etapa

2019

2021

03

Memorandum o spolupráci

04

První akce pro veřejnost

05

Zahájení pilotních projektů

2. Etapa

2022

2026

06

Jednání s investory, realizace studií a práce na projektech

07

Start tématických výzev OP ST

3. Etapa

2027

2030

08

Realizace projektu POHO park Gabriela a POHO industriální park

09

Strategická přeměna území

Na zpracování vize přeměny Pohornické krajiny se ve spolupráci s MSID podílelo přes 30 renomovaných odborníků napříč různými obory.

Výsledkem jejich několikaměsíční práce a mnoha terénních šetření je ucelený a komplexní soubor konkrétních analýz a návrhů.

01

19 multidisciplinárních
analýz

Stáhnout

02

5 prioritních
oblastí

Stáhnout

01

Projekt POHO2030 se mi velice líbí. Některá místa, zvláště na Karvinsku, dostanou úplně nový náboj.

Libor Jalůvka

Bývalý horník

02

POHO2030 je důležitá součást rozvoje regionu. Vnímáme mravenčí práci, která za celým programem stojí.

Michael Sikora

Iniciativa Dokořán, z.s

03

Projekt představuje pro nás obrovskou příležitost. Myslím, že to bude prospěšné nejen pro obyvatele, ale také pro přírodu.

Zástupná ikona POHO

Kateřina Vaňková

Občanka Karviné

PARTNEŘI