7

aktuálních projektů

POHO Park – důl Gabriela

Projekt POHO Park usiluje o vybudování důstojného centra pohornické krajiny, které nabídne zázemí…

Industriální park Lazy

Industriální park Lazy je koncipován jako udržitelný a ohleduplný k životnímu prostředí.

POHO Development

Industriální park Jan Karel

Industriální park je koncipován jako udržitelný a ohleduplný k životnímu prostředí. Jedná se o bývalý důl…

POHO příležitost

V pohornické krajině žije přes sto tisíc obyvatel, bez kterých by se program…

POHO mobiliář a produkty

Důležitou součástí rozvoje programu POHO 2030, je přilákání návštěvníků do krajiny. Proto…

Cyklostezky, cyklotrasy, pěší turistika v pohornické krajině

Tématem roku 2020 je rozvíjení koncepce prostupnosti zájmové lokality. Vytyčení a realizace cyklostezek,…

Mapa
územních
vztahů

Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem jsme připravili mapovou aplikaci pro užitečné informace a zajímavosti z území POHO. Mapa například zobrazuje strategické projekty programu POHO2030, technickou infrastrukturu, přírodní zajímavosti, volnočasové aktivity a další informace z dílčích analýz.

Fond pro spravedlivou
transformaci

Hlavním cílem tzv. Zelené dohody v EU je dosažení klimaticky neutrální ekonomiky. Ne všechny státy ale mají startovní pozici stejnou a zejména ty, jejichž ekonomika je postavena na zdrojích jako je uhlí, budou potřebovat daleko větší investice než ostatní. Proto vznikl Fond spravedlivé transformace, který má zajistit spravedlivý přístup ke všem členským státům a těm znevýhodněným pomoci těchto cílů dosáhnout.


Celkem by mělo být zmobilizováno 100 miliard Euro, které budou tvořit nejen přímé dotace, ale také půjčky. Pro Českou republiku jsou na dotacích v současnosti alokovány prostředky ve výši 44 mld. Kč a další podporu bude možné využít ve formě výhodných úvěrů. Dotace budou rozdělovány prostřednictvím samostatného operačního programu, který bude garantovat Ministerstvo životního prostředí.

Pro území POHO2030 představuje Fond pro spravedlivou transformaci naprosto klíčový zdroj financování. Z těchto prostředků by měly být zrealizovány strategické projekty jako jsou konverze areálů stávajících dolů. Tyto projekty jsou v současnosti připravovány (viz sekce projekty) a realizovány by měly být v období let 2022–2026.