Já, tiše spící…

Po dlouhá léta stopy důlní činnosti v pohornické krajině, zkráceně POHO, tiše zakrývala příroda.

...trpělivě čekající

Vrásky, které zdejší krajina staletou těžbou získala, jsou viditelné na první pohled. Úpravny uhlí, haldy, odkaliště, těžní a skipové věže anebo téměř čtvrtina všech brownfieldů z celé České republiky. To je pro pohornickou krajinu Karvinska typické.

poho tečky...

Virtuální prohlídky

Zajímá vás jak vypadá Šikmý kostel, nebo důl Gabriela, nebo Lazy uvnitř?Virtuální prohlídky
poho tečky... poho čárky...

Až podzemí ztichne navždy


Černouhelné srdce Karvinska, byť tišeji a tišeji, stále tluče. S jistotou ale víme, že do pár let umlkne.
A s tím nastane pro POHO nová doba.

1893
2026

Také proto z podnětu Moravskoslezského kraje a zde působících aktérů vznikl transformační program POHO 2030. Ten vychází z obsáhlé Koncepce rozvoje Pohornické krajiny Karvinska, za nímž koordinačně stojí krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID).


msid.cz

10

důlních areálů

v dolech pracovalo

100

tisíc lidí

vytěženo

450

mil. tun uhlí

několik důlních neštěstí

čest
jejich
památce

S ambicí stát v čele

Cílem této koncepce je komplexní transformace pohornického území Karvinska, aby přineslo užitek:

Firmám

které jsou si vědomy současného technologického vývoje a které zde najdou špičkové zázemí pro vývoj jakéhokoli produktu, technologie či služby, a pomohou tak zvýšit konkurenceschopnost celého regionu.Obyvatelům a turistům

a to v podobě rozšíření míst pro nejrůznější společenské a kulturní události, stejně jako rozšíření míst pro (aktivní) odpočinek v jedinečné přírodní lokalitě.


Více o POHO 2030 se dozvíte


Dozvědět se více

PARTNEŘI