Novinky Hotovo! Máme přes dvacet návrhů mobiliářů z odpadního materiálu. Cílem je realizace.
Zpět

29. 06. 2021

Hotovo! Máme přes dvacet návrhů mobiliářů z odpadního materiálu. Cílem je realizace.

V uplynulých týdnech proběhl workshop v rámci programu POHO 2030, jehož hlavním cílem bylo propojit veřejnou sféru se soukromou a také s kreativním průmyslem a zlepšit tak image pohornické krajiny a ukázat jiný pohled na tento region.

 

Důležitou součástí rozvoje programu POHO 2030 je přilákání návštěvníků do krajiny. Proto je nutné připravit infrastrukturu a další atraktivní místa v krajině, která budou mít svůj vlastní mobiliář, rozcestníky a další potřebné prvky pro návštěvníky. Protože hlavním tématem POHO 2030 je udržitelný rozvoj, rozhodli jsme se vše spojit a uspořádat workshop POHO 3C.

 

Workshop POHO 3C – construction creative circular, který byl pořádán v rámci rozvoje transformačního programu POHO  2030, se uskutečnil 3. června v Orlové ve staré radnici. Na radnici se sešli zástupci měst, obcí, kreativní firmy, architekti a návrháři. Konkrétně se jednalo o společnosti Nilmore, Navzdory, Botumy, IdeaHub, Radibudky, Kovo Klastr, Centrum pro podporu podnikání, Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. a MSIC. Z akademické sféry se zúčastnili studenti z Vysoké školy báňské a zástupce Technické univerzity v Liberci. Dále se účastnili zástupci z kreativních a architektonických studií SeePoint & Materna design, Kyšky Lišky, JATTA studio a Petra Vojtasíková. Za samosprávu se účastnila paní starostka Doubravy, dále náměstek primátora Karviné, vedoucí odboru z Havířova, starosta Orlové a náměstek a radní hejtmana Moravskoslezského kraje.

 

Akce se zúčastnily také regionální firmy Kovona, OKD, Diamo a Cevyko, které kreativcům a ostatním účastníkům prezentovaly odpadní a inovativní materiál. Hlavním cílem bylo z materiálů navrhnout mobiliáře, rozcestníky, propagační materiály, které se budou moci umístit na strategických místech v pohornické krajině. Součástí programu byla také exkurze po pohornické krajině a prezentování vizí programu POHO 2030.

 

„Chceme, aby pohornická krajina měla svou unikátní tvář, potřebujeme více zapojit kreativní lidi i firmy. Workshop je navíc příležitost, pro další propojování a vznik dalších zajímavých projektů v budoucnu. POHO 2030 není jenom o našem týmu na MSID, ale stále více o těch, kteří zde mohou a chtějí něco aktivně změnit“, řekl k cílům workshopu Petr Birklen, vedoucí programu POHO
2030.

 

Účastníci workshopu se poté sešli 25. června v Karviné na zámku Fryštát. Výsledky byly prezentovány zástupcům kraje, měst, firem a dalším hostům. Vznikly desítky návrhů. Mezi zajímavé návrhy patří rozcestníky od studentů VŠB, lavičky z odpadního materiálu od SeePoint & Materna design, rozhledna u šikmého kostelu nebo expozice POHO od Petry Vojtasikové. Dále vzniklo několik kreativních návrhů pro využití důlních vozíků od zástupců z Havířova a IdeaHubu. Módní návrhy představila firma Kyšky Lišky a Nilmore.

Cílem je návrhy realizovat a umístit na vytipovaná místa v krajině. Chceme do realizace zapojit samosprávy, firmy a partnery POHO 2030.

 

„S koncem těžby nám pohornická krajina nabízí hromadu možností. Toto území má svou historii, kterou je určitě potřeba respektovat. Je proto super, že účastníci workshopu často vycházeli z důlního mobiliáře a nechávali se inspirovat vším, čím žila tato krajina a lidé, co tu dlouhá léta bydleli a těžce pracovali. Máme jasnou představu, co by se v pohornické krajině mohlo v nejbližších deseti letech změnit. Krajinu chceme vrátit lidem. Chceme se dívat současně do minulosti i budoucnosti. Na jedné straně tu chceme posílit cestovní ruch a další služby, jsme si ale vědomi, že bez nabídky zajímavých pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou se Karvinsko nepřesune do doby „bezuhelné“. Chceme samozřejmě přicházet se zajímavými projekty v oblasti životního prostředí, které budou pro tuto oblast klíčové,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro průmysl Jakub Unucka.

 

Protože se jednalo o první workshop svého druhu, jeho průběh byl na místě zdokumentován. Z videí vznikne krátký dokument, který popíše celý průběh akce, představí účastníky a návrhy. Jeho zveřejnění plánujeme v první polovině července.

 

Zde POHO mobiliář.

 

PARTNEŘI