Novinky Místo, kde se spojuje historie s moderní vizí. POHO 2030 odemyká příležitosti rozvoje pohornické krajiny na Karvinsku. 
Zpět

12. 01. 2024

Místo, kde se spojuje historie s moderní vizí. POHO 2030 odemyká příležitosti rozvoje pohornické krajiny na Karvinsku. 

Pohornická krajina Karvinska oplývá nejen průmyslovým, ale také bohatým kulturním dědictvím. Pokud do ní zavítáte, pocítíte při každém kroku její specifický charakter, který této oblasti dala historie spojená s těžbou uhlí. Tato oblast, známá svou jedinečnou kombinací historie, přírodního bohatství a rozmanitých aktivit, představuje jedno z nezapomenutelných míst v Moravskoslezském kraji.

 

Historie Karvinska 

Historie pohornické krajiny na Karvinsku je pevně spjata s průmyslovým rozvojem. Během 19. a 20. století se stala centrem těžby uhlí a průmyslového růstu. Pohornická krajina tak byla poznamenána silným lidským úsilím, které přineslo významné změny v místní krajině. Starobylé usedlosti, památníky a industriální stavby nyní tvoří pestrou mozaiku historie, připomínající éru těžby a průmyslové revoluce. 

 

Pohornická krajina dnes 

Dnes je pohornická krajina územím sevřeným v pomyslném trojúhelníku mezi Karvinou, Havířovem a Orlovou, které představuje přibližně 60 kilometrů čtverečních rozsáhlou plochu. Návštěvníci zde mohou zažít kontrast mezi průmyslovým dědictvím a nádhernou přírodou, která se postupně vrací do rovnováhy. Pěší stezky vás zavedou kolem opuštěných dolů a památníků, které umožňují návštěvníkům ponořit se do atmosféry minulých dob. Významnými historickými dominantami oblasti je například areál bývalého dolu Barbora nebo kostel sv. Petra z Alkantary, který místní nenazvou jinak než šikmý. 

 

Kostel sv. Petra z Alkantary (šikmý kostel)

 

POHO 2030 jako budoucí vize pohornické krajiny 

Jasnou strategii a směr, jak transformovat oblast, která se potýká s ekonomickými a sociálními výzvami nabízí transformační program POHO 2030 koordinovaný regionální rozvojovou agenturou MSID. Jeho cílem je spojit prvky industriálního dědictví s moderní udržitelností a ekologickým rozvojem a přetvořit tuto oblast v místo nových příležitostí. POHO 2030 má v daném území především rozproudit ekonomické aktivity, které vytvoří nová pracovní místa a zvýší celkovou kupní sílu obyvatel. 

 

Potenciál samotného území je obrovský. Karvinsko má unikátní a robustní infrastrukturu, která představuje neocenitelný základ pro další klíčová propojení s okolními městy. Rozvoj cyklistických tras, pěších stezek a krajské strategické projekty přislibují novou éru inovace, udržitelnosti a prosperity pro celý region.  

 

Průmyslový park Lazy (vizualizace)

Průmyslový park Lazy (vizualizace)

 

Část strategických projektů bude navíc podpořena z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), ambiciózní iniciativy Evropské unie, která reflektuje klíčové výzvy, kterým těžební regiony čelí. Žádost o podporu může podat opravdu široké spektrum žadatelů, a to od obcí, kraje, spolků, organizací, malých, středních i velkých firem až po univerzity, výzkumné instituce a mnoho dalších subjektů, které mohou získat dotace na projektovou přípravu a projekty související se čtyřmi oblastmi podpory.  

 

Z OPST budou podpořeny také strategické projekty Moravskoslezského kraje, a to v souladu s transformačními plány obnovy území po těžbě. Jedná se například o projekt s názvem CEPIS (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií), který vytvoří unikátní prostor a prostředí pro podporu vzdělávání, inovací a podnikání, dále projekt POHO Park Gabriela, který má za cíl transformovat bývalý důlní areál na nové kulturní a volnočasové centrum. Dále se v současné době řeší také projekt zaměřený na území bývalého černouhelného dolu Lazy, které se nachází v Orlové, kde by podle předpokladů měl vzniknout nový průmyslový park. 

POHO Park Gabriela (vizualizace)

 

PARTNEŘI