Novinky Návštěva světového architekta a krajináře v POHO
Zpět

28. 01. 2020

Návštěva světového architekta a krajináře v POHO

V rámci program POHO2030 by měl letos začít vznikat MasterPlan agregující koncepce pro různé oblasti rozvoje. Pro tvorbu MasterPlanu, na nejvyšší vědecko-technické úrovni jsme se rozhodli hledat instituce a profesionály, kteří jsou vůči našemu regionu co nejvíce nezávislí, abychom eliminovali riziko oportunismu. Jako nejlepší instituce, která má potřebnou kvalifikaci, světové odborníky a dokáže problematiku pojmout v co nejširším měřítku, jsme zvolili Fakultu Architektury na ČVUT. O spolupráci současně jednáme, ale fakultu jsme již do programu zapojili v létě 2019 na jiné úrovni.

A právě z FA ČVUT k nám mezi dny 20.-21.1. zavítal Henry Hanson s kolegou Peterem Kumblem z ČZU. Oba američtí profesoři byli po celodenní obchůzce v oblasti POHO2030 uchváceni jak krajinou a přírodou, která se automaticky a bez výčitek snaží řešit důsledky průmyslové činnosti, ale také potenciálem, který v oblasti a programu na něj šitým vězí.

Podnětů, které z návštěvy dvou uznávaných odborníků na poli resocializace a prostorového plánování vznikly, je mnoho a některé určitě stojí za zmínku…

  • Resocializace, tedy revitalizace území v souladu s rozvojem přilehlých sídel, není v podvědomí architektů nebo tvůrců revitalizačních plánů. Do procesu Resocializace, aby byl úspěšný, je potřeba zaangažovat veřejnost.
  • Pilíře rozvoje POHO2030, tedy KRAJINA a ENERGIE jsou velice vhodně zvoleny a zásadně spolu souvisí, už jen tím, že oba jsou systémově řízeny.
  • Program POHO2030 je světově unikátní ve svých souvislostech a potenciálu a na tvorbě MasterPlanu by mělo spolupracovat více vědeckých institucí pro maximální míru komplexnosti.

PARTNEŘI