Novinky Obce z pohornické krajiny Karvinska, Frýdecko-Místecka a Frenštátska mohou získat dohromady až 1 miliardu Kč na projekty týkající se obnovy území
Zpět

08. 06. 2023

Obce z pohornické krajiny Karvinska, Frýdecko-Místecka a Frenštátska mohou získat dohromady až 1 miliardu Kč na projekty týkající se obnovy území

Operační program Spravedlivá transformace podporuje celou řadu žadatelů od obcí, krajů, firem až po univerzity, výzkumné instituce, ale i další subjekty. Výzvy jsou rozděleny do celkem čtyř tematických oblastí. Žadatelé již nyní mohou podávat žádosti o dotace na projektovou přípravu do výzvy s názvem Koncepce a příprava a také do výzvy s názvem Příroda a krajina.

   
V červnu je dále očekávána také výzva pro předkládání projektů Infrastruktura na vybudování a modernizaci komunikací pro cyklisty a zpřístupnění a obnovu lokalit. V září bude spuštěn příjem žádostí do oblasti Veřejné služby, kultura, sport a rekreace vč. regenerace brownfieldů.

Nad rámec toho nabízí Moravskoslezský kraj pod platformou s názvem Hrajemskrajem a ve spolupráci s regionální rozvojovou agenturou MSID doplňující informační servis, který je více cílený na podporované území a jednotlivé žadatele. Jedná se o pořádaní seminářů či webinářů k jednotlivým výzvám a osobní konzultace projektových záměrů nebo projektů.

Jak tedy žádat o vydání potvrzení souladu s Plánem obnovy území po těžbě?

Vyplněný formulář projektového záměru zašlou žadatelé kontaktní osobě na MSID k posouzení (formulář žádosti je k dispozici na tomto odkazu). Následně bude záměr předložen k projednání do pracovní skupiny Regionální stálé konference (RSK) a žadatel poté od MSID obdrží stanovisko souladu.
Doporučujeme žadatelům konzultovat předem připravovaný projektový záměr. Postup blíže popisuje i Manuál pro žadatele zveřejněný na stránkách Moravskoslezského kraje, kde souhrnně naleznete více informací a také všechny potřebné podklady ke stažení.
Podmínkou přijatelnosti projektu je mimo jiné i soulad s plány obnovy. Jednotlivé plány obnovy území po těžbě pro oblast Karvinska, Frýdecko-Místecka a Frenštátska byly zpracovány regionální rozvojovou agenturou MSID, v rámci kterých byly identifikovány potřeby přeměny území zasaženého těžbou a určeny problémové oblasti, které je potřeba řešit.
Podrobné informace jsou zveřejněny na stránkách https://opst.cz/  

Kontakt pro účely individuální konzultace:

Ing. Blanka KORBELOVÁ
projektový manažer
korbelova@msid.cz
+420 734 233 827

PARTNEŘI