Novinky POHO2030 navazuje na spolupráci s ČSOB
Zpět

02. 02. 2021

POHO2030 navazuje na spolupráci s ČSOB

V úterý 26. 1. jsme se sešli v sídle MSID se zástupci Československé obchodní banky. Program POHO2030 zastupoval Petr Birklen a Jiří Staš. Hlavní téma bylo navázání na spolupráci s ČSOB z roku 2020, odprezentovat aktivity z loňského roku a představit nové výzvy a témata, která nás čekají v letošním roce.

 

Zástupcům ČSOB jsme představili nové členění programu POHO a také platformy pro spolupráci, které dělíme na A, B a C. Platforma A je strategická a zaměřuje se na vytváření vztahů v území a přípravu klíčových projektů (např. transformaci dolů, rozvoj nové energetiky a další). Platforma B bude sloužit pro spolupráci s investory v rámci konkrétních projektů, rozvoj nových technologií v území apod. (ad fotovoltaika). Platforma C je určena pro spolupráci s neziskovým sektorem, příležitostí pro aktivity společenské odpovědnosti firem, přípravu volnočasových, kulturních a dobročinných aktivit. Závěrem jsme představili marketingový plán pro rok 2021. Veškeré informace, které jsme představili zahrnují návrhy pro letošní spolupráci s ČSOB. Čekají nás další jednání, ze kterých vyjdou konkrétní projekty a návrhy, na kterých budeme společně spolupracovat.

 

„Spolupráce s partnery jako ČSOB je klíčová pro úspěšný rozvoj POHO2030 a příchodu nových investic“ uvedl Jiří Staš po setkání s Československou obchodní bankou.

 

Jak nejlépe poznat POHO? Prohlédnout si krajinu a areály přímo v terénu. Proto jsme po jednání provedli zástupce ČSOB společně s vedením DIAMO. Navštívili jsme Šikmý kostel, Důl Lazy, Důl Barbora a obec Doubrava.

 

Věříme, že tyto významné spolupráce program POHO2030 posunou blíž k cíli.

PARTNEŘI