Novinky Projekt POHO Park Gabriela mění opuštěný důl v centrum kultury, kreativity a udržitelnosti 
Zpět

12. 11. 2023

Projekt POHO Park Gabriela mění opuštěný důl v centrum kultury, kreativity a udržitelnosti 

Historie dolu Gabriela je plná pracovního úsilí a odvahy horníků, kteří zde každý den scházeli do hlubin země těžit uhlí. Právě to bylo stavebním kamenem pro rozvoj nejen Karvinska, ale i celého regionu. Když se nyní podíváte na opuštěný areál, jen těžko byste uvěřili, že se právě zde nacházelo centrum těžebního průmyslu a místo, které dodávalo energii a životní prostředky pro stovky až tisíce rodin v průběhu několika desetiletí.  Opuštěný a zchátralý důl Gabriela teď zůstává pouze svědkem minulosti, kde se generace za generací zasvěcovaly těžké práci pod zemí. Aktuálně se však na místo, které bylo považováno za zapomenuté, strhává opět pozornost díky projektu POHO Park Gabriela. Z 22 hektarové plochy, která se rozprostírá od kostela svatého Petra z Alcantary až k bývalému dolu Gabriela, se stane moderní centrum pohornické krajiny, které spojí historii s budoucností.  

 

Strategický projekt POHO Park Gabriela je příběh proměny, která nás učí, že i zapomenutá místa mohou znovu ožít, i když jiným směrem, v tomto případě jako centrum pro kreativitu, udržitelnost a komunitu. POHO park Gabriela se stane středem kulturního dění a bude sloužit místní komunitě, návštěvníkům z okolí i budoucím generacím. Projekt bude do budoucna pro ostatní inspirativním příkladem, jak spojit člověka s krajinou a zároveň ji chránit. Realizace projektu je doslova na dosah. Nedávno byl projekt schválen Regionální stálou konferencí a momentálně čeká na své finální odsouhlasení od Ministerstva životního prostředí. Pokud vše dobře půjde, tak příští rok se může v plné síle začít. 

 

Historie území Karvinska je klíčem k jeho jedinečnosti, a proto se architekti při plánování POHO Parku Gabriela zaměřili i na zachování odkazu minulosti. V podzemí bývalé strojovny se chystá audiovizuální expozice, která přiblíží unikátní příběh původního hornického města Karvinná a historii areálu. Místní kultura bude žít skrze různé venkovní a vnitřní aktivity, které budou citlivě zasazeny do původního kontextu dolu. 

 

Jádrem projektu je revitalizace stávajících budov a výstavba Turistického Informačního Centra (TIC), které bude sloužit návštěvníkům po celý rok. Budova TIC je architekty navržena v souladu s principy oběhového hospodářství a téměř výhradně z přírodních materiálů. Na střeše budovy by neměla chybět fotovoltaická elektrárna s bateriovým úložištěm, díky kterému budova dosáhne pozitivního energetického standardu, což znamená, že vyprodukuje více energie, než bude spotřebováno. 

 

Projekt vznikl v rámci transformačního programu POHO2030, který koordinuje krajská rozvojová agentura MSID a navazuje na již schválené strategie a koncepce, jako je Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje nebo Koncepce rozvoje území po těžbě nerostných surovin Karviné do roku 2030. Financován bude z 85 % Fondu pro spravedlivou transformaci. Zbývajících 15 % bude hrazeno Moravskoslezským krajem. Provoz areálu bude zajišťovat již zapsaný spolek POHO Park, jehož součástí jsou zástupci za Moravskoslezský kraj, město Karviná a Iniciativa Dokořán.  

PARTNEŘI