Novinky Spolupráce s univerzitou -konverze dolů
Zpět

05. 05. 2020

Spolupráce s univerzitou -konverze dolů

Na začátku roku 2020 jsme navázali spolupráci s Katedrou architektury, VŠB TU Ostrava, kdy měli studenti v rámci svých semestrálních prací navrhnout budoucí využití 2 bývalých důlních oblastí POHO2030 – Důl Barbora a Důl Gabriela. Nyní vám tyto návrhy budeme postupně představovat. Návrhy jsou k dispozici zde.

Děkujeme všem zapojeným aktérům, studentům i pedagogům.

Smyslem spolupráce bylo aktivně zapojit studenty do vizualizace možné proměny území POHO2030, získat pohled mladé generace na možnosti využití bývalých důlních areálů pro potřeby současného člověka a společnosti.

PARTNEŘI