Cyklo a pěší propojení

Propojení území pomocí cyklostezek, cyklotras a pěších tras v této lokalitě je jedním z klíčových projektů POHO 2030 s cílem oživit a zpřístupnit tuto lokalitu do budoucnosti.

V současné době jsou zpracovány investiční záměry, jejichž cílem je navázat na koncepci prostupnosti Pohornické krajiny pro cyklodopravu a pěší turistiku z roku 2019. Navržené trasy mají propojit přilehlé municipality a zpřístupnit přírodní, technické a historické zajímavosti v okolí. Celková délka nově nevržených cyklostezek a cyklotras je odhadována na cca 90 km. Záměr byl projednání s dotčenými obcemi i nejvýznamnějšími vlastníky v území. 

Z celkového návrhu byly ve spolupráci s obcemi vybrány dvě prioritní cyklostezky – tzv. Energostezka a Rovnoběžníková trasa. Páteřní stezky v celkové délce 30 km propojují území Karviné, Orlové, Doubravy a Havířova. Součástí návrhu je využití stávajících tras v území, jejich rozšíření a úprava povrchů, dále bezpečné křížení a doplňkový mobiliář. Realizace páteřních tras je plánována do roku 2027.  

 

AKTUÁLNÍ STAV

Investiční záměr byl předán Svazku měst a obcí okresu Karviná, který se stal nositelem projektu. V roce 2023 byla zahájena projektová příprava páteřních cyklostezek. 

Základní info

30 km páteřních tras

propojení měst a obcí

bezemisní doprava

zpřístupnění přírodních a technických hodnot v území

podpora turistického ruchu

Stav plochy

Částečně připaveno

V přípravě

Příprava dokončena

Chcete vědět více o projektu?

Kontaktujte nás

Informační materiály

Vše
Dokumenty (1)

PARTNEŘI