Dotace na obnovu území po těžbě v MSK

Získejte finanční prostředky na projekty, které nastartují proměnu pohonrické krajiny.

Tematické výzvy Operační program Spravedlivá transformace

Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027 (OPST) je nový program, jehož cílem je pomoci lidem v „uhelných regionech“ řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady spojené s transformací na klimaticky neutrální ekonomiku. Je určen pro uhelné regiony, tedy pro Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj.

 

V programu bude k dispozici zhruba 42 miliard korun, z nichž téměř 19 miliard je určeno pro Moravskoslezský kraj. Pro obyvatele uhelných regionů to znamená extra prostředky. Operační program podpoří projekty v celkem 7 tematických oblastech a to podnikání, výzkum a vývoj, čistá energie, digitální inovace, obnova území, oběhové hospodářství, lidé a dovednosti.

 

Podpora cílí na obnovu území po těžbě hnědého a černého uhlí. Směřuje do lokalit přímo postižených těžbou, případně do souvisejícího a navazujícího území a areálů. Program nabízí podporu pro širokou škálu řešení, jako například plánování rozvoje území, přípravné práce, sanaci kontaminovaných lokalit, výstavbu technické či dopravní infrastruktury nebo projekty přinášející do území nové ekonomické či veřejně prospěšné aktivity.

 

Kontaktní osoba: Markéta Bártová (specialista pro OPST), bartova@msid.cz

Výzvy jsou rozděleny do čtyř tematických oblastí

Koncepce a příprava

100 mil.

Odkaz na výzvu

Infrastruktura

275 mil.

Odkaz na výzvu

Veřejné služby, kultura, sport, rekreace

400 mil.

Odkaz na výzvu

Příroda a krajina

225 mil.

Odkaz na výzvu

Chcete vědět více o projektu?

OPST.cz

PARTNEŘI