Doubravské kotliny

Oblast původně zastavěná rodinnými domy s přilehlými zemědělskými pozemky se důsledkem důlní činnosti proměnila ve vodní plochy.

Zrekultivované území po těžbě uhlí nyní nabízí příležitost pro edukativní a rekreační využití. Jižním směrem od vodní plochy se rozkládá přírodně zalesněná oblast, která prošla vlivem důlní činnosti lokálním sesuvem. Část území byla stabilizována, ale pro výstavbu zůstává nadále nevhodná. Nyní se nabízí možnost obnovit zaniklou komunikaci a vytvořit moderně a zážitkově pojatou naučnou stezku propojující Dinopark s centrem obce Doubrava. Tato revitalizace zpřístupní pěším i cyklistům krásný a neokoukaný kousek přírody v dnes neprostupném území – původní trasa v nových souvislostech. V LIFE COALA vzniká ideový návrh stezky, která promyšleně do této výjimečné lokality zanese atraktivitu podtrhující prvky jako jsou pontonový most, rozhledna či soustava lávek přes vodní hladinu a mokřad.  Doubravské Kotliny jsou dle dosavadního průzkumu velmi cenným územím, zejména díky bohatému výskytu obratlovců, unikátní botanice a zajímavé geomorfologii. Realizací takové přírodní naučné stezky napomůže LIFE COALA oživení krajiny v okolí obce Doubrava, označované také jako “perla pohornické krajiny”.  

Základní info

Oživení krajiny a vytvoření zážitkové naučné stezky

Skrytá perla pohornické krajiny

Nová naučná stezka spojuje přírodu s dědictvím hornictví díky LIFE COALA

Stav plochy

Částečně připaveno

V přípravě

Příprava dokončena

Chcete vědět více o projektu?

Kontaktujte nás

PARTNEŘI