Industriální park Jan Karel

Industriální park Jan Karel se nachází v ploše bývalého dolu ČSA v Karviné o rozloze cca 60 ha, který byl v rámci přípravy OPST zařazen mezi tzv. strategické brownfieldy k transformaci. Cílem záměru je příprava části areálu bývalého dolu k realizaci moderního industriálního parku, který nabídne prostor pro segment energetiky, IT a podpory mikropodnikání

Projekt obsahuje realizaci kompletní infrastruktury pro vybudování industriálního parku. Řešeno bude rovněž dopravní napojení areálu (silniční i železniční). Navržena bude rovněž modrozelená infrastruktura zahrnující plochy funkční zeleně v areálu a systém hospodaření s dešťovými vodami. V rámci projektu k podpoře z nástrojů Fondu spravedlivé transformace bude zároveň řešena i investice do modulárního systému pro zasídlení malých podniků a centra pro sdílené služby. V historické části areálu budou posouzeny možnosti dalšího využití.

Základní info

Modrozelená infrastruktura

Strategický brownfield

Energetika, IT, Mikropodnikání

Stav plochy

Částečně připaveno

V přípravě

Příprava dokončena

Chcete vědět více o projektu?

Kontaktujte nás

PARTNEŘI