Naučná stezka Orlová

Na naučné stezce návštěvníci najdou 21 informačních tabulí, které obsahují informace o přírodních a historických zajímavostech města Orlové. 

Naučná stezka vede mimo souvisle zastavěné území a je rozdělena na dvě etapy. Trasa první etapy naučné stezky vede od zimního stadionu k ulici K Zimovůdce a dále po pěšinách lesem Krajčok až k ulici Rajčula. Druhá etapa pokračuje po ulici Lidická až do zámeckého parku v prostoru historického centra Orlové. 

Stezku vybudovala ostravská společnost SeePOINT a celková částka činí 776 094 korun. Město Orlová na stavbu stezky obdrželo finanční příspěvek 150 000 korun od televize Prima. V rámci projektu Společně poznáváme přírodu, Orlová získala nenávratný finanční příspěvek na první etapu naučné stezky, a to ve výši 9089 EUR tj. 224 854 korun. Tuto částku poskytl Fond malých projektů Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. 

Základní info

Zlepšíme image společnosti

Uchováváme a navazujeme na tradice

Stav plochy

Částečně připaveno

V přípravě

Příprava dokončena

Chcete vědět více o projektu?

Kontaktujte nás

PARTNEŘI