POHO park Gabriela

Projekt POHO Park usiluje o vybudování důstojného centra pohornické krajiny, které nabídne zázemí nejen návštěvníkům dolu Gabriela, ale také přilehlého kostela sv. Petra z Alkantary. Jedná se o strategický projekt Moravskoslezského kraje.

Cílem projektu je revitalizovat území bývalého dolu Gabriela na nové centrum pohornické krajiny, POHO PARK GABRIELA. Areál bude mít celkovou rozlohu 22 hektarů a bude se rozprostírat od kostela svatého Petra z Alcantary (včetně blízké vodní plochy) až k bývalému dolu Gabriela. Stávající budovy budou revitalizovány a bude vybudováno nové Turistické informační centrum (TIC), které poskytne celoroční zázemí pro návštěvníky.

 

Budova TIC je navržena v souladu s principy oběhového hospodářství a téměř výhradně z přírodních materiálů. Střecha budovy bude pokryta fotovoltaickou elektrárnou napojenou na systém bateriových úložišť. Budova dosáhne pozitivního energetického standardu, tj. vyrobí více energie, než spotřebuje. Unikátní historie areálu a původního hornického města Karvinná bude prezentována formou audiovizuální expozice v podzemí bývalé strojovny. Kulturní program doplní venkovní i vnitřní aktivity, které budou citlivě zasazeny do původního kontextu bývalého dolu.

 

Projekt navazuje na již schválené strategie a koncepce, jako je Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje nebo Koncepce rozvoje území po těžbě nerostných surovin Karviné do roku 2030, a je v souladu s Fondem spravedlivého přechodu, z něhož bude financován z 85 %. Zbývajících 15 % bude hrazeno Moravskoslezským krajem. Provoz areálu bude zajišťovat zapsaný spolek POHO Park.

 

Základní info

Nové centrum pohornické krajiny

Srdce původního města Karviná

Historie vzkříšená v moderním kabátě

Historie s moderním leskem

Stav plochy

Částečně připaveno

V přípravě

Příprava dokončena

Chcete vědět více o projektu?

Kontaktujte nás

PARTNEŘI