Sady a zahrady

Postindustriální krajina Karvinska na první pohled působí jako mozaika původních a revitalizovaných hald a odkališť, sečených i ruderalizovaných luk a zejména pak všech lesních vývojových stupňů sukcese.

Dovnitř těchto porostů se dá často dostat pouze po bývalých asfaltových cestách, které se mnohdy již rozpadají nebo jsou vlivem poddolování zhrbolené tak, že jimi nelze projet. Síť bývalých ulic je zpravidla jedinou připomínkou zaniklých částí měst a obcí nebo celých hornických kolonií. Druhým mementem jsou pozůstatky původních výsadeb na území celé pohornické krajiny. Na mnoha místech zde narazíme na ovocné stromy, které stály v přídomních zahradách a sadech dnes již zaniklých kolonií, které musely v minulosti ustoupit následkům těžby. Tyto ovocné stromy jsou součástí bohatství a příběhů spojených s POHO2030. Myslíme si, že by stálo za to, některé z nich „oživit“ v nových výsadbách, než jednou pro vždy zmizí. Oporou v tomto snažení nám je skutečnost, že v oblasti POHO2030 působí mnoho aktivních spolků a sdružení, které by rády pomohly s obnovou a záchranou původních odrůd, ale do této chvíle neměly informace o jejich výskytu a druhové skladbě. Pomologický průzkum provedený v roce 2021 analyzoval a potvrdil velkou pestrost odrůd jabloní, hrušní, slivoní, třešní a višní.   

Základní info

POHO2030 obnovuje Karvinskou krajinu a zachraňuje zapomenuté ovocné stromy pro budoucnost

Živé poklady jako odkaz minulosti

Stav plochy

Částečně připaveno

V přípravě

Příprava dokončena

Chcete vědět více o projektu?

Kontaktujte nás

PARTNEŘI