Sušanské rybníky

Soustava sedmi rybníků byla do 50.let minulého století původně využívaná pro chov ryb a letní rekreaci, v době těžby uhlí se však rybníky staly sedimentačními nádržemi uhelných kalů z dolu Dukla.

Rybníky jsou dnes nejen historickým pozůstatkem hornické činnosti v oblasti, ale také významnou přírodní lokalitou a místem vyhledávaným k rekreaci či rybolovu, lokalita je navíc skvěle dostupná na kole i pěšky díky poloze blízko zastavěné části města Havířov. Současně jde o biotop užovky podplamaté (Natrix tessellata), kriticky ohroženého druhu. V rámci LIFE COALA byla zhotovena studie předurčující tuto přírodně hodnotnou lokalitu k vytvoření atraktivního místa vyhledávaného obyvateli i návštěvníky k volnočasovým aktivitám, edukaci i odpočinku.

Základní info

Historie, příroda a rekreační oáza v Havířově

Oživení díky projektu LIFE COALA

Příroda na dosah

Stav plochy

Částečně připaveno

V přípravě

Příprava dokončena

Chcete vědět více o projektu?

Kontaktujte nás

PARTNEŘI