Projekty: Kultura a historie

Kategorie programu POHO2030

S ohledem na minulost

Těžba uhlí je hluboce vepsána do identity území Karvinska a jeho obyvatel. Ráz zdejšího kraje je potřeba uchovat jako upomínku nejen jeho historie, ale rovněž historie širšího Ostravska.

 

V programu POHO 2030 spolupracujeme s jednotlivci i institucemi, kteří nám pomáhají k odhalení nových cest k rozvoji pohornického území. A to s respektem k zachování zdejších historických a kulturních hodnot a tradic.

Pro společnou budoucnost

Příkladem je projekt POHO Park Gabriela, ve kterém díky podpoře Operačního programu Spravedlivá transformace připravujeme renovaci kulturní památky bývalého dolu Gabriela v živé centrum pohornické krajiny s připomínkou historie tohoto území a příběhů zdejších obyvatel.

 

Podílíme se také na organizaci řady společenských a kulturních akcí – výletní vlaky po báňských vlečkách, POHO dny, festival ReBarbora nebo Léto na Barboře. Jejich cílem je připomínat zdejší hodnoty a pomáhat na nich společně stavět budoucí příběh.

Projekty

VIZE POHO2030


Unikátní transformační program pro území mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou – území POHO. Unikátní místo, kde nezdolná síla přírody postupně zakrývá stopy důlní činnosti z předešlých let.


Dozvědět se více

PARTNEŘI