Místo s bohatou minulostí a ještě bohatší budoucností

POHO - krajina rozkládající se mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou.

Logo: MSID

POHO2030 je transformační program pro pohornickou krajinu Karvinska. Dnes jsou na tomto území, po staletí silně ovlivňovaném těžbou uhlí, poslední činné doly, které do pár let čeká uzavření.

Koordinátorem celého transformačního programu je krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID).


msid.cz

Projekty

POHO dnes

POHO

Transformační program pro pohornickou krajinu Karvinska. Dnes jsou na tomto území, po staletí silně ovlivňovaném těžbou uhlí, poslední činné doly, které do pár let čeká uzavření.

Dozvědět se více

POHO 2030 - vize

POHO2030

Proto z podnětu Moravskoslezského kraje a aktérů zde působících vznikl transformační program POHO 2030, který vychází z Koncepce rozvoje Pohornické krajiny Karvinska.

Dozvědět se více

PARTNEŘI