animace_dnes_2

Projekty

Program
POHO2030

Unikátní transformační program pro území mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou – území POHO. Unikátní místo, kde nezdolná síla přírody postupně zakrývá stopy důlní činnosti z předešlých let. Krajina, která se ocitla na hraně a vrací se zpět do rovnováhy. V minulosti těžce zkoušená, dnes čekající na lidi, kteří ji znovu probudí k životu. Země tisíce možností. Územní celek po staletí ovlivňovaný těžbou uhlí, a dnes stále místo s obrovským potenciálem sloužit nadále lidem – s klidem a novou tváří.

POHO se stane atraktivní oblastí, kam budou lidé jezdit za odpočinkem i zábavou. Oblastí, která bude lákat investory a přitáhne zde i kapitál. POHO bude místo pro realizaci různých projektů, které mu zajistí komplexní rozvoj, aplikaci chytrých řešení a prvků nové energetiky.


…a to vše v souladu s udržitelností.

Náš
prostor

Harmonogram

2018

0. etapa

01 – 06

Vstupní analýza

07 – 12

Terénní šetření

0. etapa

2019

01 – 02

Návrh
koncepce

03 – 06

Projednávání
návrhu koncepce

07

Memorandum
o spolupráci

19 - 21

1. etapa

Vznik
platformy

Akční
plán

První akce
pro veřejnost

Zahájení
pilotních projektů

Jednání
s investory

Institucionální
model

2. etapa

22 - 26

Realizace pilotních
a strategických
projektů

Otevření krajiny
lidem

27 - 30

3. etapa

Strategická
přeměna území

Revitalizace
důlních areálů

S úctou k těžké práci

měsíců

Naše
výsledky

Staráme se o území o rozloze
62 km2
tak, aby se v něm probudil znovu život a naplno se využil jeho potenciál.

Alokace všech připravovaných transformačních projektů realizovaných na území POHO je ve výši
14,6 mld. Kč.

37
subjektů z řad klíčových stakeholderů a partnerů podepsalo 17. července 2019 Memorandum o spolupráci na realizaci Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 a na rozvoji území.

Spolupracujeme